DOGAĐANJA

03 MAY

RIJEKA

AUSTRIJSKI NJEMAČKI - LEKSIKALNI I SEMANTIČNI ASPEKTI

PREDAVANJE na njemačkom jeziku

03.05.

10.00 h

Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4

ADD TO
CALENDAR

2018-05-03 10:00:00 2018-05-03 Europe/Zagreb AUSTRIJSKI NJEMAČKI - LEKSIKALNI I SEMANTIČNI ASPEKTI

Rudolf  Muhr austrijski je germanist i  jedan od najpoznatijih  pobornika samosvojnog austrijskog standardnog njemačkog jezika

Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4 Austrijski kulturni forum agram-kf@bmeia.gv.at

Prof. dr. Rudolf Muhr, Sveučilište u Grazu

Rudolf  Muhr austrijski je germanist i jedan od najpoznatijih  pobornika za samosvojni austrijski standardni njemački jezik. Kako je napisao  nove nastavne udžbenike za učenje njemačkog kao stranog jezika, uvijek se suočavao s pitanjem koja je forma njemačkog jezika točna. 

www.ffri.uniri.hr