NATJEČAJI

20 MAY

Intercultural Achievement Award (IAA)

Tražimo uspješne projekte u području međukulturalnog dijaloga!

Intercultural Achievement Award (IAA) namijenjen je uspješnim, inovativnim projektima iz područja međukulturalnog dijaloga u Austriji i inozemstvu.

Koji kriteriji moraju biti ispunjeni? Za nagradu se mogu natjecati manji i veći projekti koje provode organizacije ili pojedinci i to u sljedećim područjima: umjetnost/kultura, mladi, ljudska prava i obrazovanje za globalno građanstvo. Projekti se moraju nalaziti u fazi provedbe ili biti provedeni.

Tko može sudjelovati? Prijaviti se mogu neprofitne organizacije (uključujući nevladine organizacije te udruge, zaklade, društvena učilišta, vjerske organizacije) te organizacije iz privatnog sektora gospodarstva i pojedinci.

Kategorije u kojima se dodjeljuju nagrade su:

Održivost: "Najbolji projekt u fazi provedbe"

Aktualnost: "Najbolji projekt vezan uz neki aktualni događaj"

Inovacija: "Najinovativniji interkulturalni projekt"

Mediji: "Najbolji medijski prilog o međukulturalnom razumijevanju"

Posebna nagrada "Integracija u Austriji" (u ovoj se kategoriji mogu prijaviti samo projekti koji se odvijaju u Austriji).

Detaljne informacije dostupne su na www.bmeia.gv.at/IAA

Rok za prijavu je 15. lipnja 2020. g.

Prijave mailom na dialog@bmeia.gv.at.

Flyer_engleski

Flyer_njemački

Tekst natječaja na engleskom jeziku

Tekst natječaja na njemčkom jeziku

Formular Održivost

Formular Inovativnost

Formular Mediji

Formular Aktualnost