DOGAĐANJA

06 DEC

VARAŽDIN

Od Josepha Haydna do Paule von Preradović: Hrvatsko-austrijske glazbene spone (Varaždin)

06.12.

10.00 h

Glazbena škola u Varaždinu, Kapucinski trg 8

ADD TO
CALENDAR

2017-12-06 10:00:00 2017-12-06 Europe/Zagreb Od Josepha Haydna do Paule von Preradović: Hrvatsko-austrijske glazbene spone (Varaždin)

Dvije austrijske himne čine vremenski okvir

Glazbena škola u Varaždinu, Kapucinski trg 8 Austrijski kulturni forum agram-kf@bmeia.gv.at

Kalliope Austria / Žene u društvu, kulturi i znanosti
Povodom 130. godišnjice rođenja Paule v. Preradović (1887. -1951.)

PREDAVANJE
na hrvatskom jeziku

Od Josepha Haydna do Paule von Preradović
Hrvatsko-austrijske glazbene spone

Marijana Pintar, muzikologinja
POPRATNI PROGRAM

P l e s n i  p e r f o r m a n c e

Iva Šolčić i Branko Banković
Koreografkinja: Desanka Virant

Predavanje se kreće u vremenskom okviru (glazbeni motivi, pjesnički tekstovi, libreta, povijesna tematika) od 1797. godine, kad je Joseph Haydn skladao himnu Habsburške monarhije, s melodijom istovjetnom jednom napjevu gradišćanskih Hrvata, do 1947. godine, kad je za novu himnu Republike Austrije tekst napisala pjesnikinja Paula von Preradović, unuka pjesnika Petra Preradovića.

www.glazbenaskolauvarazdinu.hr